Local Organizing Committee 

Sofia Reizopoulou

Artemis Nicolaidou

Christos Arvanitidis

Elias Dimitriou

Kostantinos Kapiris

Panayotis Panayotides

Kalliopi Pagou

Nomiki Simboura

Catherine Tsangaris

Stamatis Zogaris

 

Symposium organizers

Martha Papathanassiou

Giorgos Maneas

Anna Siachos

Nina Fragopoulou